sparql

Query via CURL als text/csv

# er zijn op het moment van schrijven +100.000 afbeeldingen in de beeldbank waarvan 
# een of meerdere 'oude nummers' bekend zijn. Onderstaande loop voert meerdere queries 
# (in blokken van 10.000 resultaten) uit op de triplestore van Het Utrechts Archief.
# de output kun je redirecten naar 1 groot csv bestand.

# Usage:
# ./download-csv.sh

output_base=output/HUA-catnr-oudnr

echo "Catalogusnummer,Oudnummer" > $output_base.csv

for i in `seq 0 10000 120000`
do 
 curl https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/_api/datasets/hetutrechtsarchief/mi2rdf/services/mi2rdf/sparql -X POST --data 'query=PREFIX%20xsd%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema%23%3E%0APREFIX%20rdf%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2F02%2F22-rdf-syntax-ns%23%3E%0APREFIX%20rdfs%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0APREFIX%20soort%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Farchief.io%2Fsoort%23%3E%0APREFIX%20v%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Farchief.io%2Fveld%23%3E%0A%0ASELECT%20%20%3FCatalogusnummer%2C%20%3Foudnummer%20WHERE%20%7B%0A%0A%20%20SELECT%20%3FCatalogusnummer%2C%20%3Foudnummer%20%20%7B%0A%20%20%20%20%7B%20%3Fsub%20v%3Anummer%20%3FCatalogusnummer%20%3B%20v%3Aoudnummer_1%20%3F_oudnummer%7D%0A%20%20%20%20UNION%0A%20%20%20%20%7B%20%3Fsub%20v%3Anummer%20%3FCatalogusnummer%20%3B%20v%3Aoudnummer_2%20%3F_oudnummer%7D%20%0A%20%20%20%20UNION%0A%20%20%20%20%7B%20%3Fsub%20v%3Anummer%20%3FCatalogusnummer%20%3B%20v%3Aoudnummer_3%20%3F_oudnummer%7D%0A%20%20%20%20BIND%28REPLACE%28%3F_oudnummer%2C%22%5Cn%22%2C%22%22%29%20as%20%3Foudnummer%29%20%23%20remove%20linefeed%20from%20%3F_oudnumber%0A%20%20%7D%0A%20%20ORDER%20BY%20%3Foudnummer%0A%7D%0A%0ALIMIT%2010000%0AOFFSET%200'$i \
  -H "Accept: text/csv" | awk 'FNR>1' >> $output_base.csv # zorgt dat de header telkens worden weggefilterd
done

#convert to Markdown
csv2md $output_base.csv > $output_base.md 

#convert to HTML
marked $output_base.md > $output_base.html 

# Convert to PDF
markdown-pdf $output_base.md 

Opvragen 'oudnummer_*' en via UNION als losse triples

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX soort: <https://archief.io/soort#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT ?Catalogusnummer, ?oudnummer WHERE { # subselect voor ORDER BY icm OFFSET
 SELECT ?Catalogusnummer, ?oudnummer {
  { ?sub v:nummer ?Catalogusnummer ; v:oudnummer_1 ?_oudnummer}
  UNION
  { ?sub v:nummer ?Catalogusnummer ; v:oudnummer_2 ?_oudnummer} 
  UNION
  { ?sub v:nummer ?Catalogusnummer ; v:oudnummer_3 ?_oudnummer}
  BIND(REPLACE(?_oudnummer,"\n","") as ?oudnummer) # remove linefeed from ?_oudnumber
 }
 ORDER BY ?oudnummer
}

LIMIT 10000
OFFSET 0

Lekker bezig voor Wikimedia

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT * WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/HUA-beeldbank-april2020-9bestanden> {
  ?sub v:Deelcollectie "Nederlandse Spoorwegen" . 
  BIND(REPLACE(str(?sub), "https://archief.io/id/", "https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/") AS ?shownAt)
  OPTIONAL { ?sub v:Catalogusnummer ?Catalogusnummer }
  OPTIONAL { ?sub v:Beschrijving ?Beschrijving }
  OPTIONAL { ?sub v:LBTWD ?LBTWD }
  OPTIONAL { ?sub v:THWTW ?THWTW }
  OPTIONAL { ?sub v:Afmeting ?Afmeting }
  OPTIONAL { ?sub v:Afmeting_2 ?Afmeting_2 }
  OPTIONAL { ?sub v:Opmerkingen ?Opmerkingen }
  OPTIONAL { ?sub v:Opschrift ?Opschrift }
  OPTIONAL { ?sub v:Datering_vroegst ?Datering_vroegst }
  OPTIONAL { ?sub v:Datering_laatst ?Datering_laatst }
  OPTIONAL { ?sub v:fnc_lic ?licentie }
  OPTIONAL { ?sub v:Auteursrechthouder ?Auteursrechthouder }
  OPTIONAL { ?sub v:CXTWD_VERVAARDIGER ?CXTWD_VERVAARDIGER }  
  OPTIONAL { ?sub v:cxtwd_uitgdruk ?cxtwd_uitgdruk }  
  OPTIONAL { ?sub v:Materiaal ?Materiaal }
  OPTIONAL { ?sub v:Techniek ?Techniek }
 } 
 FILTER regex(?licentie, "CC BY 4.0|CC0 1.0|Publiek Domein 1.0", "i")
}

#LIMIT 10000
#OFFSET 20000

Alle verschillende licenties

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT distinct(?licentie) WHERE {
 ?sub ?pred ?obj .
 ?sub v:fnc_lic ?licentie 
} LIMIT 10

Alle vervaardigers

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT distinct ?obj WHERE {
 ?sub v:CXTWD_VERVAARDIGER ?obj .
} 

Alle straatnamen met daarachter bijbehorende plaats

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT distinct ?straat, ?plaats WHERE {
 ?sub v:CXTWD_STRAATNAAM ?straat .
 ?sub v:CXTWD_PLAATSNAAM ?plaats .
} 

Alle trefwoorden

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT distinct ?trefwoord WHERE {
 ?sub v:tr ?trefwoord
} 

Alle veldnamen maar alleen binnen 1 specifieke GRAPH (en evt binnen Deelcollectie)

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>

SELECT distinct ?veldnaam WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/HUA-beeldbank-april2020-9bestanden> {
  # ?sub v:Deelcollectie "Nederlandse Spoorwegen" .  
  ?sub ?veldnaam ?obj
 }
} ORDER BY ?veldnaam

Alle vervaardigers (van alleen Beeldbank Waterlands Archief) gesorteerd op aantal afbeeldingen

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT count(*) as ?aantal, ?vervaardiger WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/BEELDBANK_14_131_MAISI_EXP-8066> {
  ?sub v:CXTWD_VERVAARDIGER ?vervaardiger
 }
} ORDER BY DESC(?aantal)

Alle velden v:tr én v:TR met UNION

PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
SELECT count(*) as ?aantal, ?waarde WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/BEELDBANK_14_131_MAISI_EXP-8066> {

  { ?sub v:TR ?waarde } union { ?sub v:tr ?waarde } 

 }
} ORDER BY DESC(?aantal)

Persoon op afbeelding gesorteerd op aantal

PREFIX RiCo: <https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#>
PREFIX v: <https://archief.io/veld#>
PREFIX soort: <https://archief.io/soort#>

SELECT count(*) as ?aantal, ?naam WHERE {
 GRAPH <https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/MI2RDF/mi2rdf/graphs/BEELDBANK_14_131_MAISI_EXP-8066> {
  ?sub v:aet soort:psafb .
  ?sub RiCo:title ?naam
 }
} ORDER BY DESC(?aantal)